INFORMACIÓ LEGAL

Aquesta pàgina web és propietat de
Roca Fitó S.L. NIF B-62801394
i domicili social a
Carrer Teodor de Mas 43-45, 08500 - Vic
Telèfon: 93 886 02 24
Fax: 93 883 13 79
e-mail: info@rocafito.com
Registre mercantil de Barcelona, Volum 34332, Foli 80, Full 243212, inscripció 1

  • L'usuari es compromet a utilitzar aquesta web d'acord amb l'establert en la legislació vigent, abstenint-se d'utilitzar-la per activitats contràries a les lleis, a la moral o usos lessius dels drets i interessos de tercers.
  • L'accés a aquesta Web és responsabilitat única dels usuaris.
  • L'accés a aquesta Web no suposa l'establiment de cap tipus de relació comercial entre l'usuari i Roca Fitó S.L.
  • Els drets de propietat intel·lectual sobre tota la informació continguda en aquesta pàgina són titularitat de Roca Fitó S.L.
  • En cas que l'usuari proporcioni algun tipus d'informació, les seves dades seran recollides conforme a la Llei Orgànica de Protecció de Dades de 15/1999 dins del marc de la legislació espanyola.

  • Català    Castellano

    Roca Fitó S.L. Carrer Teodor de Mas 43-45, 08500 Vic, Barcelona Tlf. 93 886 02 24 Fax. 93 883 13 79 info@rocafito.com
    Avís legal